Poistenie domu, bytu a domácnosti

Viete, že každá poistná zmluva by sa mala aspoň raz za 3 roky pozrieť?

Väčšina z nás má uzatvorené poistenie domu, bytu alebo domácnosti. Robíme to tak nejak automaticky, veď čo keby sa niečo stalo, kde budeme bývať? 

Otázka ale znie: Sme naozaj dobre chránení?

Najskôr by sme si mali vysvetliť, aký je rozdiel medzi týmito poisteniami. 

Poistenie domu – ak bývate v rodinnom dome, tak ho pravdepodobne máte. Dom je celá stavba aj s pevnými súčasťami. To znamená, múry, vaňa, kotol, dvere – jednoducho všetko pevne zabudované. 

Poistenie bytu – je to isté ako poistenie domu, akurát, že poisťujete pevné súčasti spojené s Vašim bytom v rámci bytového domu.

Poistenie domácnosti – jednoducho povedané – ak by ste váš dom, alebo byt prevrátili hore nohami, tak všetko, čo z neho vypadne, spadá pod poistenie domácnosti 🙂

A teraz sa vráťme k našej otázke. Mnoho ľudí si myslí, že keď sú už raz poistení, tak sa viac nemusia zaujímať. A to je veľký omyl. Ceny nehnuteľností stále rastú, ceny materiálu rastú a tak niečo, čo sme ocenili pred 5,10, 20 rokmi už dávno za tú istú cenu neobnovíme. A to predsa ide v rámci poistenia.

Ak by došlo k poistnej udalosti, napríklad požiar. Zhorí zariadenie domu, domácnosti a a ešte sa aj poškodia múry a statik rozhodne o sanácii. Čo nasleduje? Potrebujeme samozrejme vyčistiť zhorenisko a potrebujeme si zabezpečiť nové bývanie. Ak máme však poistenie s cenami z pred 20 rokov, myslíte, že za tú cenu postavíme porovnateľné bývanie?

Preto je nutné si skontrolovať svoje poistné zmluvy – tzv. revízia poistnej zmluvy, aby sme určili, či ste dobre chránení, či nie je nutné niečo v zmluve upraviť, alebo radšej urobiť novú.