Poistenie – áno, či nie?

Životné poistenie už nie je o sporení. Prečo? Prečítajte si v našom blogu.

Takmer každý deň stretávame potenciálnych klientov, ktorí majú poistený svoj majetok (nehnuteľnosti, autá,…), ale životné poistenie nemajú. 

Väčšinou je to tým, že máme svoje nehnuteľnosti na úver a tak ju musíme poistiť, o aute ani nehovorím.

Čo ale život? Kedysi sa pozeralo na životné poistenie ako na sporenie. Deťom sa robili životné poistky pri narodení, aby pri dosiahnutí dospelosti dostali nasporené finančné prostriedky na rozbeh. 

Doba sa však mení a aj pohľad na životné poistenie sa zmenil. 

Dnes už väčšinou sporíme prostredníctvom investovania (o tom už v inom článku) a pomocou životného poistenia  chránime seba, alebo svojich blízkych pred nepriaznivými udalosťami. 

Väčšina z nás má v okolí (štatistika nepustí) niekoho, kto musel zostať PN alebo úplne ukončiť svoje zamestnanie z dôvodu ochorenia. V tom najhoršom prípade sa to končí aj úmrtím. 

Áno, kedysi sme rozlišovali životné poistenie pre dva prípady – úmrtie, alebo dožitie. Dnes sú možnosti omnoho väčšie a keďže sa aj každoročne zvyšuje náš vek dožitia, je dobré mať kryté celé obdobie nášho života. 

Riziko, že budeme nútení sa dlhodobo liečiť a tak prídeme o svoj príjem tu je a je potrebné ho čo najviac eliminovať. 

Rovnaké riziko je aj pri splácaní úverov. Dnes sú hypotekárne úvery podpisované na dlhé obdobia, mnohokrát až do dôchodkového veku, čo zvyšuje riziko, že v nejakom období nebudeme schopní takýto úver splácať. Čo s tým? Dnešné produkty dokážu v plnej miere vykryť riziko straty príjmu, alebo vôbec schopnosti splácať, takže vy neprídete o svoju nehnuteľnosť a môžete sa plne sústrediť na svoje liečenie.

Predstavme si bežného občana, ktorý zarába zhruba priemernú mzdu Slováka. To znamená, že má v hrubom cca 1300 EUR. V čistom zaokrúhlene 1000 EUR. Tento náš občan, pomenujme ho Juraj, sa stane dlhodobo PN. Čo to znamená pre jeho príjem? Vieme, že PN od štátu je 55%, takže to máme cca 700 EUR. Juraj teda mesačne dostane o 300 EUR menej, ako bežne. A to môže byť naozaj veľký problém pre neho a jeho rodinu. Ak by bol Juraj živnostník, tak tam sa bavíme o úplne inej strate a to cca 1010 EUR. 

Zostaňme ale v tom, že Juraj je zamestnanec v trvalom pracovnom pomere.  Po takomto prepočte si vie každý z nás rýchlo vypočítať, aké krytie by malo mať jeho poistenie. Pre prípad PN Jurajovi bude stačiť 10 EUR / deň ako odškodné a tak sa dostane pri 30 dňoch PN na sumu 300 EUR, čo mu akurát dorovná jeho stratu z bežného príjmu.

Ale čo ak Juraja postihne závažné ochorenie, jeho PN sa predĺži na mesiace a súčasne sa Juraj po čase stane invalidným, čím príde o prácu. Žiť z invalidného dôchodku je skôr úloha pre kúzelníka. A preto máme možnosť Juraja poistiť pre prípad invalidity, kde si môže nechať vyplácať mesačne vopred dohodnutú sumu, alebo jednorazovo celú sumu. Rovnako v prípade závažnej choroby odporúčame mať poistné krytie v sume rovnajúcej sa 1,5 – 2 rokom straty príjmu. 

Na trhu je množstvo produktov, ktoré riešia problematiku straty príjmu. Nie je ale ľahké sa v tom vyznať. My preto na začiatku robíme spolu s klientom analýzu, aby sme prešli všetky príjmy a výdavky, ciele, plány a podľa toho sa snažíme nájsť najviac vyhovujúce riešenie. Samozrejme, nakoniec je rozhodnutie na našom klientovi, ale od nás pre svoje rozhodovanie získa plusy a mínusy jednotlivých riešení. Životné poistenie nie je ako Povinné zmluvné poistenie vozidla, ktoré môžete každý rok zmeniť a o nič neprichádzate. Životné poistenie by malo byť dobre nastavené, aby Vás chránilo čo najviac. 

A práve preto Vám radi poradíme, čo všetko sa dá spraviť, aby ste v prípade nepriaznivej udalosti (choroba, úmrtie, invalidita,…) zabezpečili seba alebo svojich blízkych a nemuseli sa venovať finančnému dopadu. 

Kontaktujte nás a my Vám bezplatne poradíme ohľadne poistenia, alebo skontrolujeme Vaše existujúce zmluvy.