Investície či sporenie?

Chcete poradiť od expertov na finančné produkty?

Neváhajte nás kontaktovať.

Konzervatívni klienti

odporúčame pre krátkodobý investičný horizont (do 1 roka), modelované zhodnotenie 1 % p.a.
Mesačný vklad:
Field is required!
Field is required!
Investičný horizont:
Field is required!
Field is required!
Hodnota investície na konci obdobia0
Field is required!
Field is required!
Váš E-mail
Field is required!
Field is required!
Váš mobil
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Field is required!
Field is required!

Vyvážené portfólio

odporúčame pre strednodobý investičný horizont (1 – 5 rokov), modelované zhodnotenie 3 % p.a.
Mesačný vklad:
Field is required!
Field is required!
Investičný horizont:
Field is required!
Field is required!
Hodnota investície na konci obdobia0
Field is required!
Field is required!
Váš E-mail
Field is required!
Field is required!
Váš mobil
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Field is required!
Field is required!

Dynamickí klienti

odporúčame pre dlhodobý investičný horizont (viac ako 5 rokov), modelované zhodnotenie 5 % p.a.
Mesačný vklad:
Field is required!
Field is required!
Investičný horizont:
Field is required!
Field is required!
Hodnota investície na konci obdobia0
Field is required!
Field is required!
Váš E-mail
Field is required!
Field is required!
Váš mobil
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Field is required!
Field is required!